Επιλέξτε γλώσσα
ελληνικό Διαδικτυακό κατάστημα
Επιλέξτε διαφορετικό ιστότοπο
Τρέχουσα ιστοσελίδα:
ελληνικό Διαδικτυακό κατάστημα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Αυστρία Διαδικτυακό κατάστημα
Μπενελούξ Διαδικτυακό κατάστημα
Τσεχία Διαδικτυακό κατάστημα
Γαλλία Διαδικτυακό κατάστημα
Γερμανία Διαδικτυακό κατάστημα
Ιταλία Διαδικτυακό κατάστημα
Σκανδιναβία Διαδικτυακό κατάστημα
Ισπανία Διαδικτυακό κατάστημα
Ελβετία Διαδικτυακό κατάστημα
Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
ΗΠΑ Διαδικτυακό κατάστημα
Καναδάς Διαδικτυακό κατάστημα
Μεξικό Διαδικτυακό κατάστημα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Αυστραλία Διαδικτυακό κατάστημα
Νοτιοανατολική Ασία Διαδικτυακό κατάστημα

Πληροφορίες προστασίας δεδομένων της BayWa r.e. Solar Systems Single Member S.A.

Από: Αύγουστος 2023

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε;
 2. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται;  
 3. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα;  
 4. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης    
 5. Επεξεργασία πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας    
 6. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;
 7. Πόσο καιρό μένουν αποθηκευμένα τα δεδομένα μου;  
 8. Επεξεργασία δεδομένων υποψηφίων εργαζομένων
 9. Επικοινωνία μέσω email
 10. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο;
 11. Διάγνωση, διόρθωση και βελτιστοποίηση με το Sentry
 12. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε άλλες χώρες; 
 13. Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;
 14. Έχω υποχρέωση να παρέχω δεδομένα;

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για εμάς. Κατά συνέπεια, εμείς στην BayWa r.e. Solar Systems Μονοπρόσωπη AE (εφεξής "BayWa r.e.") επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα (εφεξής "δεδομένα") αποκλειστικά βάσει των νομοθετικών διατάξεων. Με την παρούσα δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων επιδιώκουμε να σας δώσουμε πλήρη στοιχεία για τον τρόπο επεξεργασίας των δεδομένων σας από την εταιρεία μας, καθώς και για τις αξιώσεις που δικαιούστε και τα δικαιώματα προστασίας που έχετε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (EU GDPR). 

1.  Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε;

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι BayWa r.e. Solar Systems Μονοπρόσωπη AE,  Λεωφόρος Κηφισίας 117 και Αγίου Κωνσταντίνου, 15124, Μαρούσι, email: panagiotis.makrialeas(at)baywa-re.com, τηλ: +30 698 3657826

2.  Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς κατά την έναρξη και τη διατήρηση εμπορικών σχέσεων. Επεξεργαζόμαστε επίσης δεδομένα που έχουμε λάβει νόμιμα από πιστωτικούς οργανισμούς, ενώσεις προστασίας πιστωτών, δημόσια προσβάσιμες πηγές (π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, μητρώα σωματείων, κτηματολόγια, μέσα ενημέρωσης) και άλλες εταιρείες με τις οποίες έχουμε μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις.

Το πεδίο εφαρμογής των εν λόγω προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνει:

Τα κύρια δεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας, όπως:

 • Για ιδιώτες πελάτες: Κύρια ονόματα και επίθετα, διεύθυνση, δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φαξ), ημερομηνία γέννησης, στοιχεία ταυτοποίησης που υποβλήθηκαν (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας), τραπεζικά στοιχεία
 • Ως εταιρικός πελάτης ή προμηθευτής: Όνομα του νόμιμου εκπροσώπου σας, εταιρεία, αριθμός εμπορικού μητρώου, αριθμός ΑΦΜ, αριθμός εταιρείας, διεύθυνση, στοιχεία προσώπου επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φαξ), τραπεζικά στοιχεία

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε και τα ακόλουθα πρόσθετα προσωπικά δεδομένα:

 • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και το περιεχόμενο της επιχειρηματικής μας σχέσης, όπως στοιχεία συμβάσεων, στοιχεία παραγγελιών, στοιχεία πωλήσεων και παραλαβών, ιστορικό πελατών και προμηθευτών, έγγραφα συμβουλευτικών υπηρεσιών, δεδομένα οχημάτων.
 • Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση (για παράδειγμα, δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας). 
 • Δεδομένα διαφήμισης και πωλήσεων. 
 • Δεδομένα τεκμηρίωσης (π.χ. πρωτόκολλα διαβούλευσης), δεδομένα εικόνας,
 • Πληροφορίες από τις ηλεκτρονικές σας συναλλαγές με την BayWa r.e. και τις θυγατρικές αυτής (π.χ. διεύθυνση IP, δεδομένα σύνδεσης). 
 • Άλλα δεδομένα που έχουμε λάβει από εσάς κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης (π.χ. σε συναντήσεις με πελάτες). 
 • Δεδομένα που παράγουμε εμείς οι ίδιοι από κύρια δεδομένα/δεδομένα επαφής και άλλα δεδομένα, π.χ. μέσω αναλύσεων των απαιτήσεων των πελατών και του δυναμικού των πελατών.
 • Η τεκμηρίωση της δήλωσης συγκατάθεσής σας για τη λήψη π.χ. ενημερωτικών δελτίων.
 • Δεδομένα εικόνας από συστήματα παρακολούθησης βίντεο.
 • Φωτογραφίες που λαμβάνονται σε δημόσιες εκδηλώσεις. 

3.  Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), τον εκάστοτε ισχύοντα ελληνικό νόμο για την Προστασία Δεδομένων και την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) 2018: ση του Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) 2018: 

για τη συμμόρφωση με (προ)συμβατικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ):
Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πώληση και τη διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών μας και για σκοπούς προμηθειών και εφοδιασμού, καθώς και για τη διαχείριση και ανάλυση προμηθευτών και πελατών. Ειδικότερα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την έναρξη και τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων και την εκτέλεση συμβάσεων μαζί σας, για παράδειγμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού πελάτη ή προμηθευτή
 • Παράδοση παραγγελιών
 • Διαχείριση καρτών πελατών
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις 
 • Αποστολή πληροφοριών, π.χ. αίτηση για κατάλογο

για την συμμόρφωση με νομικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ του ΓΚΠΔ):
Τα δεδομένα σας πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για τη συμμόρφωση με και την εκπλήρωση διαφόρων νομικών υποχρεώσεων, π.χ. όπως επιβάλλονται από το εμπορικό και φορολογικό δίκαιο της Ελλάδας και της Γερμανίας, τους κανονισμούς για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τους κανονισμούς που αφορούν συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες.

για την προστασία έννομων συμφερόντων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ):
Με στόχο την εξισορρόπηση των συμφερόντων, τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία πέραν του σκοπού που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, προκειμένου να προστατευθούν είτε τα δικά μας έννομα συμφέροντα είτε τα συμφέροντα τρίτων. Η επεξεργασία δεδομένων για την προστασία των έννομων συμφερόντων μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις, για παράδειγμα:

 • Διαβούλευση και ανταλλαγή δεδομένων με πιστωτικούς οργανισμούς και ενώσεις προστασίας πιστωτών για τον προσδιορισμό δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας και τη διατήρηση βάσης δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ομίλου για τον εντοπισμό των κινδύνων οικονομικής αθέτησης για κοινούς πελάτες, 
 • Διαφήμιση ή μάρκετινγκ 
 • Μέτρα για την εταιρική διαχείριση και περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων,
 • Διατήρηση μιας βάσης δεδομένων πελατών σε επίπεδο εταιρικού ομίλου για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
 • Μέτρα για την προστασία των χώρων της BayWa r.e. από μη συμβατικές ή παράνομες συμπεριφορές, π.χ. έλεγχοι πρόσβασης, βιντεοεπιτήρηση, 
 • Στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών.

Με τη συναίνεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ):
Εάν μας έχετε δώσει τη συναίνεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς και στην έκταση που συμφωνείται στη δήλωση συναίνεσης. Η συναίνεση που έχει δοθεί, π.χ. για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Εάν το επιθυμείτε, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το πρόσωπο επικοινωνίας που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 1 σημείο της παρούσας.

4.  Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για διαφημιστικούς σκοπούς

Χρησιμοποιούμε επίσης τα δεδομένα σας για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, ορισμένα προϊόντα ή εκστρατείες μάρκετινγκ και για να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εν λόγω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε συνολικά είτε για συγκεκριμένα μέτρα. Η BayWa r.e. δεν επιβάλλει καμία χρέωσης για την εκ μέρους σας υποβολή της εν λόγω αντίρρησης. Εάν το επιθυμείτε, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το πρόσωπο επικοινωνίας που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 1 σημείο της παρούσας.  

Ενημερωτικό δελτίο (Newsletter)
Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, δηλαδή θα σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο μόνο εάν μας έχετε επιβεβαιώσει ρητά εκ των προτέρων ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου. Στη συνέχεια θα σας στείλουμε ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε εκ νέου ότι θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται στο εσωτερικό του. 

Εάν στη συνέχεια αποφασίσετε ότι δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά δελτία από εμάς, μπορείτε να δηλώσετε την αντίρρησή σας σε αυτό ανά πάσα στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε κόστος, εκτός από το κόστος μετάδοσης δεδομένων με την κανονική σας τιμή. Έγγραφη ειδοποίηση προς το πρόσωπο επικοινωνίας που αναφέρεται στο υπ' αριθμ. 1 σημείο της παρούσας αρκεί στην περίπτωση αυτή. Φυσικά, ένας σύνδεσμος διαγραφής περιλαμβάνεται επίσης σε κάθε ενημερωτικό δελτίο.

5.  Επεξεργασία πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας

Διαβίβαση δεδομένων στην SCHUFA
Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων που συνάπτονται μαζί σας, η BayWa r.e. μπορεί να διαβιβάζει στην SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τις αιτήσεις, την υλοποίηση και τη λήξη αυτών των εμπορικών σχέσεων, καθώς και δεδομένα σχετικά με μη συμβατική ή δόλια συμπεριφορά. Η νομική βάση για αυτές τις διαβιβάσεις καθορίζεται από τα άρθρα 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Οι διαβιβάσεις που βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο όταν απαιτείται για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της BayWa r.e. ή τρίτων και όταν αυτό δεν αντισταθμίζει τα συμφέροντα ή τα θεμελιώδη δικαιώματα και τις ελευθερίες του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ανταλλαγή δεδομένων με την SCHUFA πραγματοποιείται επίσης με σκοπό την εκπλήρωση των νομικών υποχρεώσεων για τη διενέργεια ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών (άρθρα 505α και 506 του γερμανικού Αστικού Κώδικα). Η SCHUFA επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για τον σκοπό της δημιουργίας προφίλ (βαθμολόγηση), προκειμένου να παρέχει στους συμβατικούς της εταίρους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, στην Ελβετία και σε άλλες τρίτες χώρες, όπως απαιτείται (εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), πληροφορίες που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της SCHUFA μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο της SCHUFA σύμφωνα με το άρθρο 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 14 ΓΚΠΔ ή να το δείτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνση www.schufa.de/datenschutz

Διαβίβαση δεδομένων σε άλλους πιστωτικούς οργανισμούς
Η BayWa r.e. χρησιμοποιεί επίσης τους ακόλουθους πιστωτικούς οργανισμούς για τη λήψη πιστωτικών πληροφοριών όταν υπάρχει έννομο συμφέρον: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vienna, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 

Διατήρηση βάσης δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ομίλου
Εάν έχουμε λάβει δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας για εσάς εντός του νομικά επιτρεπτού πλαισίου (π.χ. από πιστωτικό γραφείο), τα αποθηκεύουμε σε ένα σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εταιρείες του ομίλου που συμμετέχουν στην BayWa Credit Management. Στόχος είναι η διευκόλυνση της διεκπεραίωσης συναλλαγών για κοινούς πελάτες και ο εντοπισμός κινδύνων οικονομικής αθέτησης. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας γίνεται μόνο εάν υπάρχει έννομο συμφέρον της εκάστοτε εταιρείας του ομίλου.

6. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Ακόμη και αν χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών, παραμένουμε εμείς οι υπεύθυνοι για την προστασία των δεδομένων σας. Όλοι οι ανάδοχοι υποχρεούνται συμβατικά να χειρίζονται τα δεδομένα σας με εμπιστευτικότητα και να τα επεξεργάζονται μόνο στο πλαίσιο που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών. Οι εργολάβοι στους οποίους αναθέτουμε την εκτέλεση των εργασιών μας θα λαμβάνουν τα δεδομένα σας εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία και τη διασφάλιση του συστήματος πληροφορικής μας, καθώς και εκδότες διαφημίσεων και διευθύνσεων για τις δικές μας διαφημιστικές εκστρατείες.

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε βάσεις δεδομένων πελατών της BayWa AG και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της BayWa r.e. και ειδικότερα της BayWa r.e. και της BayWa r.e. Solar Systems Μονοπρόσωπη AE. Αυτές οι βάσεις δεδομένων πελατών υποστηρίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης του επιπέδου των υφιστάμενων δεδομένων πελατών (καθαρισμός διπλών στοιχείων, δείκτες μετακίνησης/νεκρών, διόρθωση διευθύνσεων) και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό με δεδομένα από δημόσιες πηγές. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση των εταιρειών του ομίλου BayWa που συμμετέχουν στη βάση δεδομένων πελατών BayWa (συμμετέχουσες εταιρείες) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες εκστρατείες άμεσου μάρκετινγκ (π.χ. ενημερωτικά δελτία), στοχευμένο διαδικτυακό μάρκετινγκ και εξατομικευμένο σχεδιασμό ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Μέσω της βάσης δεδομένων πελατών, οι συμμετέχουσες εταιρείες που εξυπηρετούν τους ίδιους πελάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες αυτούς σε όλους τους οργανισμούς. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει στους πελάτες τις πιο ενημερωμένες και σχετικές πληροφορίες ανά πάσα στιγμή. Αυτή η επεξεργασία των συμφερόντων των πελατών συνιστά κατάρτιση προφίλ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ- αλλά δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Τα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε εταιρεία, με την BayWa AG να ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών για τις επιμέρους συμμετέχουσες εταιρείες.

Μια επισκόπηση των εταιρειών του ομίλου BayWa AG μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.baywa.com/en/group/at_a_glance/group_companies/ 

Εάν μια προσφορά γίνεται ή πωλείται μέσω πυλών κατασκευαστών, τα δεδομένα που έχετε παράσχει θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας στην πύλη του κατασκευαστή. 

Εάν υπάρχει νομική υποχρέωση και στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, οι αρχές και τα δικαστήρια, καθώς και οι εξωτερικοί ελεγκτές μπορούν επίσης να λάβουν τα δεδομένα σας.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες, οι πιστωτικοί οργανισμοί και οι πάροχοι υπηρεσιών μπορούν επίσης να λαμβάνουν τα δεδομένα σας για τη σύναψη και την εκπλήρωση συμβάσεων και, σε περίπτωση πώλησης έργων, επίσης οι επενδυτές.

7.  Πόσο καιρό αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας έως ότου λήξει η εμπορική σχέση ή λήξουν οι ισχύουσες προθεσμίες εγγύησης, παραγραφής και νόμιμης διατήρησης (για παράδειγμα από τον ελληνικό ή γερμανικό εμπορικό κώδικα ή τον φορολογικό κώδικα) ή έως ότου λήξουν τυχόν νομικές διαφορές στις οποίες τα δεδομένα απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία. 

Για τη βιντεοεπιτήρηση, τα δεδομένα εικόνας διαγράφονται συνήθως μετά από επτά ημέρες.

8.  Επεξεργασία των δεδομένων αιτούντων

Όταν στέλνουμε την αίτησή σας στην πύλη (portal) εργασίας, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας για να τα προστατεύσουμε από απώλεια ή κακή χρήση. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η αντίστοιχη εταιρεία του ομίλου BayWa r.e. στην οποία υποβάλλετε την αίτησή σας μέσα από το σύστημα διαχείρισης υποψηφίων.
Τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής της εταιρείας προκύπτουν από την αγγελία εργασίας στην πύλη (portal) BayWa r.e. Job.

8.1. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται τα δεδομένα αυτά;

Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επεξεργαζόμαστε ιδίως τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα:

 • Κύρια δεδομένα (π.χ. όνομα, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος κατοικίας)
 • Έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, βιογραφικό σημείωμα)
 • Ιστορικό κατάρτισης (π.χ. στοιχεία για (ανώτερη) σχολική εκπαίδευση, επαγγελματικά προσόντα)
 • Λογιστικά δεδομένα (π.χ. τραπεζικά στοιχεία για την επιστροφή των δαπανών εφαρμογής)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τηλέφωνο)
 • Δεδομένα καταγραφής που προκύπτουν κατά τη χρήση συστημάτων IT

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με το άρθρο 9 παράγραφος 1 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία, τη θρησκευτική πίστη ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον μας τα παρέχετε στο πλαίσιο της αίτησής σας.

8.2. Για ποιους σκοπούς και σε ποια νομική βάση υποβάλλονται σε επεξεργασία τα δεδομένα μου;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τους εθνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και άλλους σχετικούς εθνικούς νόμους.

Η επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιείται για την εκτέλεση της διαδικασίας υποβολής αίτησης και την έναρξη και διατήρηση σχέσης εργασίας με εταιρεία του ομίλου BayWa r.e. στην οποία υποβάλατε την αίτησή σας.

Η νομική βάση για την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων είναι το άρθρο 6 παρ. 1 β του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τη σχετική πρόβλεψη της εθνικής νομοθεσίας για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων για τη δημιουργία σχέσης εργασίας.

Στο βαθμό που γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αυτό γίνεται βάσει του Άρθρου. 9 παρ. 2 β του ΓΚΠΔ. Εάν η θέση εργασίας για την οποία υποβάλατε αίτηση απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων υγείας για την αξιολόγηση της ικανότητάς σας να εργαστείτε, αυτό γίνεται βάσει του Άρθρου. 9 παρ. 2 η ΓΚΠΔ, σε συνδυασμό με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

8.3. Πώς λειτουργεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;

Μπορείτε να μεταβείτε κατευθείαν σε μία από τις θέσεις εργασίας μας «BayWa r.e. Υποβάλετε αίτηση για μια δημοσιευμένη αγγελία εργασίας» εισάγοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα αίτησης της δημοσιευθείσας θέσης. Εκτός από τη χειροκίνητη καταχώρηση, έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρετε ορισμένα κύρια δεδομένα από το προφίλ σας στο XING ή στο LinkedIn προφίλ, καθώς και να χρησιμοποιήσετε το "CV Parsing" στη φόρμα αίτησης.

Θα σας ενημερώνουμε για την πορεία της επεξεργασίας της αίτησής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε αν μπορούμε να στείλουμε τα έγγραφα της αίτησής σας σε άλλες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν στο προφίλ σας - ενδεχομένως και σε άλλες εταιρείες της BayWa r.e. Group - να προωθήσουμε ή ενδεχομένως να τα συμπεριλάβουμε στη δεξαμενή υποψηφίων μας.

Εάν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εμάς στην πύλη (Job portal) της BayWa r.e., τότε ενδέχεται να σας ρωτήσουμε εάν μπορούμε να στείλουμε τα έγγραφα της αίτησής σας σε κενές θέσεις εργασίας εντός της BayWa r.e. Εάν δεν υπάρχει θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα σας ή στις επιθυμίες σας κατά τη στιγμή της αίτησης, ενδέχεται να συμπεριληφθείτε στη δεξαμενή υποψηφίων μας μετά από προηγούμενη διαβούλευση μαζί σας.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στην BayWa r.e. χωρίς αναφορά στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται στο σύστημα διαχείρισης υποψηφίων. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις σε χαρτί απορρίπτονται αμέσως σύμφωνα με την προστασία των δεδομένων. Επίσης αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφονται αμέσως. Εξαίρεση αποτελεί η παραλαβή μιας αίτησης σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω ειδικής περίστασης (π.χ. γνωριμία σε μια εμπορική έκθεση). Τα δεδομένα σας εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης υποψηφίων. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ισχύει και για τις αιτήσεις αυτού του τύπου.

8.4. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Εντός του ομίλου BayWa r.e. στον οποίον υποβάλλεται η αίτηση θα έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα μόνο τα προαναφερθέντα πρόσωπα και οι φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης (π.χ. προϊστάμενοι, υπηρεσίες ανθρώπινου δυναμικού, εκπρόσωποι εργαζομένων). Εάν τα πρόσωπα που εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής αίτησης ανήκουν σε όμιλο εκτός BayWa r.e., τα δεδομένα σας μπορούν να διαβιβαστούν στο αντίστοιχο πρόσωπο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Έχουμε συνάψει τις συμβάσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Για τη διαχείριση των υποψηφίων, χρησιμοποιούμε μια λύση λογισμικού της rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, η οποία λειτουργεί για εμάς ως εκτελών την επεξεργασία.

8.5. Διαβιβάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα σε τρίτη χώρα;

Κατά την υποβολή αίτησης στον Όμιλο BayWa r.e. εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), τα δεδομένα διαβιβάζονται βάσει του Άρθρου. 49 παρ. 1 β ΓΚΠΔ, εκτός εάν δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες εγγυήσεις προστασίας δεδομένων.

Το κέντρο δεδομένων για την πλατφόρμα αιτούντων της rexx systems GmbH που χρησιμοποιούμε βρίσκεται στη Γερμανία.

8.6. Πόσο καιρό θα αποθηκεύονται τα δεδομένα μου;

Πρέπει να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για περίοδο 6 μηνών προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές απαιτήσεις για την ορθή επεξεργασία μιας αίτησης και να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με την αίτησή σας ή/και την απόρριψή της.

6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αίτησης, δηλαδή αφού λάβετε από εμάς την αποδοχή ή την απόρριψη, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Aνώνυμα δεδομένα της αίτησης δημιουργούνται για στατιστικούς σκοπούς.

Μόλις συμφωνήσετε να περιληφθείτε στη δεξαμενή των υποψηφίων μας, τα δεδομένα σας θα αποθηκεύονται και θα υποβάλλονται σε επεξεργασία για περίοδο 12 μηνών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγράφονται.

Μόλις σας γίνει μια προσφορά εργασίας από τον όμιλο BayWa r.e. και συμφωνήσετε να συμπεριληφθείτε στη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στην αντίστοιχη εταιρεία. Για τα προσωπικά σας δεδομένα ισχύει η αρχικά αναφερόμενη περίοδος διατήρησης 6 μηνών μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Εάν δεν υπήρξε πρόσληψη στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή εάν δεν έχετε συναινέσει να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν πίσω στη δεξαμενή υποψηφίων μας. Και στις δύο περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για περίοδο 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αρχικής εισαγωγής στη δεξαμενή και στη συνέχεια θα διαγραφούν.

9.  Επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Επισημαίνεται ότι η διαβίβαση μη κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να θεωρείται επισφαλής, καθώς μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορούν να λάβουν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος και να το χειραγωγήσουν υπό ορισμένες συνθήκες. Κατά συνέπεια, σας ζητάμε να αποφεύγετε την αποστολή ευαίσθητων δεδομένων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Ως υποψήφιος, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την πύλη αιτούντων, καθώς τα έγγραφα της αίτησής σας διαβιβάζονται εκεί με ασφάλεια. Εάν ποτέ χρειαστεί να στείλετε ευαίσθητα δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία κρυπτογράφησης περιεχομένου.

 10.  Ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο;

10.1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies 

Η BayWa r.e. χρησιμοποιεί cookies και pixels στην ιστοσελίδα της (εφεξής "cookies"). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή εικόνας που το πρόγραμμα περιήγησής σας αποθηκεύει στην τελική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοιο) για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας με αυτή τη συσκευή. Τα cookies γίνονται αποδεκτά από το πρόγραμμα περιήγησής σας και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας φιλικό προς τον χρήστη. Για το σκοπό αυτό, το cookie αναγνωρίζεται μόνο στην τελική σας συσκευή. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση ή εάν είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση των υπηρεσιών που ζητάτε. 
Ορισμένα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τελική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ξανά το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα το επισκεφθείτε. Εάν  δεν επιθυμείτε κάτι τέτοιο μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να σας ενημερώνει όταν εγκαθίστανται cookies και να το επιτρέπει μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.

Μπορείτε να βρείτε μια επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής και της λειτουργίας των cookies που χρησιμοποιεί η BayWa r.e. στον ιστότοπό της παρακάτω:

α. Λειτουργικά cookies 
Τα λειτουργικά cookies αποθηκεύουν πληροφορίες που έχουν ήδη εισαχθεί (π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα ή τοποθεσία) και στους χρήστες προσφέρονται βελτιωμένες, εξατομικευμένες λειτουργίες. Αυτός ο τύπος cookie επιτρέπει επίσης τις ζητούμενες λειτουργίες, όπως η αναπαραγωγή βίντεο. Συλλέγονται ανώνυμα δεδομένα και δεν παρακολουθούνται οι άλλοι ιστότοποι που επισκέπτεστε.

β. Cookies προτιμήσεων 
Τα cookies προτιμήσεων επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης του ιστότοπου, όπως η γλώσσα που προτιμάτε ή η περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

γ. Αναλυτικά cookies 
Αυτά τα cookies μας βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας.
 Καταγράφουν, για παράδειγμα, τον αριθμό των επισκεπτών και από πού προέρχεται η επισκεψιμότητα. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοση του ιστοτόπου μας και να δρομολογήσουμε βελτιώσεις. Τα αναλυτικά cookies μας επιτρέπουν να διαπιστώσουμε ποιο περιεχόμενο επισκέπτεται συχνότερα και λιγότερο συχνά, αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος και πώς οι χρήστες πλοηγούνται στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι κατά συνέπεια ανώνυμα. Έτσι, δεν μπορεί να αναγνωριστεί κανένας χρήστης. Στην BayWa r.e., χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies μόνο για να βελτιώνουμε σταθερά την απόδοση της ιστοσελίδας μας και τη σχετική εμπειρία του χρήστη. Εάν δεν συμφωνείτε με την ανώνυμη καταγραφή της συμπεριφοράς χρήστη σας, μπορείτε να το αποτρέψετε απενεργοποιώντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

δ. Cookies μάρκετινγκ 
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για να προβάλλουν στους χρήστες στοχευμένες, σχετικές διαφημίσεις προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων εκστρατειών. Αυτού του είδους τα cookies ανιχνεύουν αν ένας ιστότοπος έχει επισκεψιμότητα ή όχι. Μπορούν να προωθηθούν σε τρίτα πρόσωπα. Τα cookies που συμβάλλουν στη βελτίωση του τρόπου με τον οποίο απευθύνονται οι ομάδες-στόχοι και οι διαφημίσεις συνδέονται συχνά με τις λειτουργίες σελίδων τρίτων.

10.2 Συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούνται

Τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούνται σε κάθε ιστότοπο της BayWa r.e. περιγράφονται στον αντίστοιχο ιστότοπο. Στο υποσέλιδο κάθε ιστοτόπου υπάρχει σύνδεσμος προς την περιγραφή με τίτλο "παρακολούθηση δεδομένων ιστοτόπου και δυνατότητα εξαίρεσης". Εκεί θα βρείτε επίσης τους συνδέσμους για να διαγραφείτε από τα cookies.

11. Διάγνωση, διόρθωση και βελτιστοποίηση με το Sentry

11.1. Πεδίο εφαρμογής και σκοπός επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Sentry (που παρέχεται από τη Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ), για να βελτιώνουμε την τεχνική απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω του ιστότοπού μας, παρακολουθώντας τη σταθερότητα του συστήματος και εντοπίζοντας σφάλματα κώδικα. Τα δεδομένα χρήστη, όπως οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και την ώρα του σφάλματος, συλλέγονται ανώνυμα και δεν συσχετίζονται με άλλα δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται μετά την επίτευξη του σκοπού.

11.2. Τύπος δεδομένων

Σε περίπτωση αποστολής σφαλμάτων, μπορούν να διαβιβαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία τα εξής δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP (μόνο για την τεχνική διαβίβαση του σφάλματος)  
 • Τύπος/Έκδοση του προγράμματος περιήγησης  
 • Λειτουργικό σύστημα / Έκδοση λειτουργικού συστήματος  
 • Ιχνηλάτηση στοίβας του σφάλματος (πού και πώς παρουσιάστηκε το σφάλμα)  
 • Ενδεχομένως κείμενο από τη φόρμα επικοινωνίας (αν υπάρχει σφάλμα στη φόρμα επικοινωνίας)

Το λογισμικό εκτελείται αποκλειστικά σε αυτοφιλοξενούμενους διακομιστές στη Γερμανία. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται μόνο εκεί. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Το BayWa r.e. δεν αξιολογεί δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

11.3. Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον υπευθύνου επεξεργασίας). Έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιώνουμε την τεχνική απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω του ιστότοπού μας, παρακολουθώντας τη σταθερότητα του συστήματος και εντοπίζοντας σφάλματα κώδικα.

11.4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως μετά την αποστολή του σφάλματος, καθώς χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή μεταξύ του διακομιστή και του πελάτη:

 • Διεύθυνση IP

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν επί 90 ημέρες για τον προαναφερθέντα σκοπό και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά:

 • Τύπος/Έκδοση του προγράμματος περιήγησης  
 • Λειτουργικό σύστημα / Έκδοση λειτουργικού συστήματος  
 • Ιχνηλάτηση στοίβας του σφάλματος  
 • Κείμενο από τη φόρμα επικοινωνίας

11.5. Επιλογή αντίταξης

Καθώς η διεύθυνση IP σας δεν καταγράφεται, δεν μπορούμε πλέον να σας εκχωρούμε τα αποθηκευμένα δεδομένα, οπότε γενικά αποθηκεύουμε ανώνυμα δεδομένα. Συνεπώς, το δικαίωμα ανάκλησης υφίσταται μόνο στις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου έχουμε αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με το περιεχόμενο μιας λανθασμένης φόρμας επικοινωνίας. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση data-protection-officer(at)baywa-re.com.

12.  Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε άλλες χώρες;

Η διαβίβαση δεδομένων σε χώρες του εξωτερικού πραγματοποιείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και μόνο βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, κατάλληλων εγγυήσεων ή της ρητής συγκατάθεσής σας.

13.  Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;

Έχετε δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τη διόρθωση, τη διαγραφή ή τον περιορισμό της επεξεργασίας των αποθηκευμένων δεδομένων σας, δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και δικαίωμα διαβίβασης των σχετικών δεδομένων και δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων.

 Δικαίωμα στην πληροφόρηση
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης
Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας με τρόπο ελλιπή ή εσφαλμένο, μπορείτε να ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν τα επεξεργαζόμαστε παράνομα ή εάν η επεξεργασία παρεμποδίζει δυσανάλογα τα νόμιμα συμφέροντα προστασίας σας. Σημειώστε ότι ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που εμποδίζουν την άμεση διαγραφή, π.χ. όταν επιβάλλονται νομικά απαιτούμενες υποχρεώσεις αποθήκευσης.Ανεξάρτητα από το αν ασκείτε ή όχι το δικαίωμά σας για διαγραφή, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως και πλήρως, εφόσον δεν εμποδίζεται από οποιαδήποτε αντίθετη νόμιμη συναλλαγή ή νομική περίοδο διατήρησης.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας εάν:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά εσείς απορρίπτετε την επιλογή της διαγραφής και ζητάτε περιορισμό της χρήσης τους,
 • Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων, ή
 • Έχετε υποβάλει αντίρρηση για την επεξεργασία των δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων 
Μπορείτε να απαιτήσετε να σας παρέχουμε τα δεδομένα που μας έχετε δώσει σε δομημένη, τρέχουσα και αναγνώσιμη από μηχανήματα μορφή και να σας επιτρέψουμε να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο χωρίς τη δική μας παρέμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι

 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά βάσει της αμετάκλητης συγκατάθεσής σας ή για την εκπλήρωση σύμβασης μεταξύ μας, και
 • Η επεξεργασία αυτή πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Εάν είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλο υπεύθυνο πρόσωπο.

Δικαίωμα ένστασης
Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για νόμιμους λόγους, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας- αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ με βάση αυτές τις διατάξεις. Στη συνέχεια, θα απέχουμε από κάθε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς λόγους που αξίζει να προστατευθούν για την επεξεργασία, οι οποίοι υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσετε.

Δικαίωμα προσφυγής
Εάν πιστεύετε ότι παραβιάζουμε την ελληνική ή ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες. Φυσικά, έχετε επίσης το δικαίωμα, να επικοινωνήσετε με την αρμόδια για την BayWa r.e. εποπτική αρχή, την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην Ελλάδα ή/και το κρατικό γραφείο της Βαυαρίας για την εποπτεία της προστασίας δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίον μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που αναφέρεται στο αρ. 1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

14.  Είμαι υποχρεωμένος να παρέχω στοιχεία;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύμβασής σας μαζί μας. Εάν δεν μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει συνήθως να αρνηθούμε τη σύναψη της σύμβασης ή την εκτέλεση της παραγγελίας ή δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να εκτελέσουμε μια υπάρχουσα σύμβαση, η οποία θα πρέπει να καταγγελθεί. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων που δεν είναι συναφή ή νομικά απαραίτητα για την εκτέλεση της σύμβασης.

Επιστροφή στην αρχή