Επιλέξτε γλώσσα
ελληνικό Διαδικτυακό κατάστημα
Επιλέξτε διαφορετικό ιστότοπο
Τρέχουσα ιστοσελίδα:
ελληνικό Διαδικτυακό κατάστημα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Μπενελούξ Διαδικτυακό κατάστημα
Τσεχία Διαδικτυακό κατάστημα
Γαλλία Διαδικτυακό κατάστημα
Γερμανία Διαδικτυακό κατάστημα
Ιταλία Διαδικτυακό κατάστημα
Σκανδιναβία Διαδικτυακό κατάστημα
Ισπανία Διαδικτυακό κατάστημα
Ελβετία Διαδικτυακό κατάστημα
Ηνωμένο Βασίλειο & Ιρλανδία
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
ΗΠΑ Διαδικτυακό κατάστημα
Καναδάς Διαδικτυακό κατάστημα
Μεξικό Διαδικτυακό κατάστημα
Ιστοσελίδα / Χώρα
Γλώσσες
Κοινωνικά Δίκτυα
Αυστραλία Διαδικτυακό κατάστημα
Νοτιοανατολική Ασία Διαδικτυακό κατάστημα

Προστασία Δεδομένων

Σημείωση: Πρόκειται για τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων της BayWa r.e. AG, του εκδότη και διαχειριστή αυτού του ιστότοπου. Εάν ενδιαφέρεστε για τις πληροφορίες προστασίας δεδομένων μιας θυγατρικής εταιρείας της BayWa r.e., επιλέξτε από το ακόλουθο αναπτυσσόμενο μενού.

Από: Αύγουστος 2023

 1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε;
 2. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται;
 3. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα;  
 4. Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης    
 5. Επεξεργασία πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας    
 6. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;
 7. Πόσο καιρό μένουν αποθηκευμένα τα δεδομένα μου;  
 8. Επεξεργασία δεδομένων υποψηφίων εργαζομένων
 9. Επικοινωνία μέσω email
 10. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο;
 11. Διάγνωση, διόρθωση και βελτιστοποίηση με το Sentry
 12. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε άλλες χώρες; 
 13. Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;
 14. Έχω υποχρέωση να παρέχω δεδομένα;

Βασική προτεραιότητα μας είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Συνεπώς, εμείς στη BayWa r.e. AG και οι θυγατρικές μας (εφεξής αναφερόμενε από κοινού ως «BayWa r.e.») επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας (εφεξής αναφερόμενα ως «δεδομένα») αποκλειστικά βάσει των νομοθετικών διατάξεων. Με την παρούσα δήλωση προστασίας δεδομένων επιδιώκουμε να σας δώσουμε πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία στην εταιρεία μας, καθώς και σχετικά με τις αξιώσεις και τα δικαιώματα προστασίας δεδομένων που δικαιούστε σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ της ΕΕ). 

1. Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων και με ποιον μπορείτε να επικοινωνήσετε;

Υπεύθυνος φορέας είναι η BayWa r.e. AG, Arabellastr. 4, 81925 Munich, email: info(at)baywa-re.com, τηλ.: +49 89 383932 0.
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων της BayWa r.e. AG στη διεύθυνση που αναφέρεται παραπάνω ή μέσω email στη διεύθυνση: data-protection-officer(at)baywa-re.com.

2. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που λαμβάνουμε από εσάς κατά την έναρξη και τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων. Επίσης επεξεργαζόμαστε δεδομένα που έχουμε λάβει νομίμως από οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης, ενώσεις προστασίας πιστωτών, πηγές στις οποίες έχει πρόσβαση το κοινό (π.χ. μητρώα επιχειρήσεων, μητρώα ενώσεων, κτηματολόγια, μέσα μαζικής επικοινωνίας) και άλλες εταιρείες με τις οποίες έχουμε μακροπρόθεσμες επιχειρηματικές σχέσεις.

Στο πεδίο εφαρμογής τέτοιων προσωπικών δεδομένων περιλαμβάνονται τα εξής:

Τα βασικά δεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας, όπως:

 • Για ιδιώτες πελάτες: Όνομα και επίθετο, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φαξ), ημερομηνία γέννησης, δεδομένα από υποβληθέντα έγγραφα ταυτότητας (αντίγραφο δελτίου ταυτότητας), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού
 • Ως εταιρικός πελάτης ή προμηθευτής: Όνομα του νομικού αντιπροσώπου σας, εταιρεία, αριθμός εμπορικού μητρώου, αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ, αριθμός μητρώου εταιρείας, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας υπευθύνου επικοινωνίας (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, φαξ), στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού

Επιπλέον, επεξεργαζόμαστε τα παρακάτω προσωπικά δεδομένα:

 • Στοιχεία που αφορούν το είδος και το περιεχόμενο της επιχειρηματικής μας σχέσης, όπως δεδομένα σύμβασης, δεδομένα παραγγελίας, δεδομένα πωλήσεων και παραλαβών, ιστορικό πελατών και προμηθευτών, συμβουλευτικά έγγραφα, στοιχεία οχημάτων,
 • Πληροφορίες σχετικά με την οικονομική σας κατάσταση (π.χ. δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας),
 • Δεδομένα διαφήμισης και πωλήσεων,
 • Δεδομένα τεκμηρίωσης (π.χ. πρωτόκολλα παροχής συμβουλών), δεδομένα εικόνας,
 • Πληροφορίες από τις ηλεκτρονικές συναλλαγές σας με την BayWa r.e. (π.χ. διεύθυνση ΙΡ, δεδομένα σύνδεσης), 
 • Άλλα δεδομένα που έχουμε λάβει από εσάς κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης (π.χ. σε συναντήσεις με πελάτες),
 • Δεδομένα που παράγουμε εμείς οι ίδιοι από βασικά δεδομένα/δεδομένα επικοινωνίας και άλλα δεδομένα, π.χ. μέσω αναλύσεων των απαιτήσεων των πελατών και του δυναμικού των πελατών.
 • Η τεκμηρίωση της δήλωσης συγκατάθεσής σας για τη λήψη π.χ. ενημερωτικών δελτίων.
 • Δεδομένα εικόνας από συστήματα παρακολούθησης βίντεο
 • Φωτογραφίες από δημόσιες εκδηλώσεις

3. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση θα υποβληθούν σε επεξεργασία τα δεδομένα;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) και την εκάστοτε ισχύουσα έκδοση του Γερμανικού Ομοσπονδιακού Νόμου περί Προστασίας Δεδομένων (BDSG) 2018:  

για τη συμμόρφωση με (προ)συμβατικές υποχρεώσεις (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ): 
Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία για την πώληση και τη διανομή των προϊόντων και υπηρεσιών μας και για σκοπούς προμηθειών και εφοδιαστικής, καθώς και για τη διαχείριση και ανάλυση προμηθευτών και πελατών. Ειδικότερα, τα δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά την έναρξη και τη διατήρηση επιχειρηματικών σχέσεων μαζί σας και την εκτέλεση συμβάσεων μαζί σας, για παράδειγμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού πελάτη ή λογαριασμού προμηθευτή
 • Παράδοση παραγγελιών
 • Διαχείριση καρτών πελατών
 • Συμμετοχή σε κληρώσεις 
 • Αποστολή πληροφοριών, π.χ. υποβολή αιτήματος για κατάλογο

για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του ΓΚΠΔ):
Τα δεδομένα σας πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία για την εκπλήρωση διαφόρων νομικών υποχρεώσεων, π.χ. όπως επιβάλλονται από τον γερμανικό εμπορικό κώδικα ή τον φορολογικό κώδικα, τους κανονισμούς κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τους κανονισμούς για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως το διάταγμα για τις επικίνδυνες ουσίες.

για την προστασία των έννομων συμφερόντων (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ):
Με στόχο την εξισορρόπηση των συμφερόντων, τα δεδομένα ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία πέραν του πραγματικού πεδίου εφαρμογής που απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης, προκειμένου να προστατευθούν είτε τα δικά μας έννομα συμφέροντα είτε τα συμφέροντα τρίτων. Η επεξεργασία δεδομένων για την προστασία των έννομων συμφερόντων μπορεί να περιλαμβάνει τις ακόλουθες περιπτώσεις, για παράδειγμα:

 • Παροχή συμβουλών και ανταλλαγή δεδομένων με οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης και ενώσεις προστασίας πιστωτών για τον προσδιορισμό δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας και τη διατήρηση βάσης δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ομίλου για τον εντοπισμό των κινδύνων οικονομικής αθέτησης για κοινούς πελάτες, 
 • Διαφήμιση ή μάρκετινγκ 
 • Μέτρα για τη διαχείριση των επιχειρήσεων και την περαιτέρω ανάπτυξη των υπηρεσιών και των προϊόντων,
 • Διατήρηση βάσης δεδομένων πελατών σε επίπεδο ομίλου για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των πελατών
 • Μέτρα για την προστασία των χώρων της BayWa r.e. από μη συμβατικές ή παράνομες συμπεριφορές, π.χ. έλεγχοι πρόσβασης, βιντεοεπιτήρηση, 
 • Στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών.

Με τη συγκατάθεσή σας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) του ΓΚΠΔ):
Εάν μας έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των δεδομένων σας, η επεξεργασία τους θα γίνεται σύμφωνα με τους σκοπούς και στην έκταση που συμφωνείται στη δήλωση συγκατάθεσης. Η συγκατάθεση που έχει δοθεί, π.χ. για να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο, μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ. Εάν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με το αρμόδιο άτομο που αναφέρεται στο σημείο υπ' αριθμ. 1.  

4.  Επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης

Χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας και για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις παραγγελίες σας, ορισμένα προϊόντα ή εκστρατείες μάρκετινγκ και για να σας προτείνουμε προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν. 
Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην εν λόγω χρήση των προσωπικών σας δεδομένων για διαφημιστικούς σκοπούς, είτε συνολικά είτε για συγκεκριμένες ενέργειες. Η BayWa r.e. δεν επιβάλλει έξοδα για την υποβολή της εν λόγω εναντίωσης. Εάν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με το αρμόδιο άτομο που αναφέρεται στο σημείο υπ' αριθμ. 1.

Συστάσεις προϊόντων μέσω email
Σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις του άρθρου 7 παρ. 3 του νόμου κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού, η BayWa r.e. έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας δώσατε κατά την παραγγελία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας με σκοπό την άμεση διαφήμιση των δικών της παρόμοιων προϊόντων ή υπηρεσιών. Θα λαμβάνετε αυτές τις συστάσεις προϊόντων από εμάς, ανεξάρτητα από το αν έχετε εγγραφεί ή όχι σε ενημερωτικό δελτίο.

Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε συστάσεις προϊόντων από εμάς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσής σας για τον σκοπό αυτό οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε κόστος, εκτός από το κόστος μετάδοσης δεδομένων στην κανονική σας τιμή. Εάν επιθυμείτε κάτι τέτοιο, επικοινωνήστε με το αρμόδιο άτομο που αναφέρεται στο σημείο υπ' αριθμ. 1.  Φυσικά, κάθε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου περιλαμβάνει πάντα έναν σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής.

Ενημερωτικό δελτίο
Χρησιμοποιούμε τη λεγόμενη διαδικασία διπλής επιλογής για την αποστολή του ενημερωτικού δελτίου, δηλαδή θα σας στείλουμε το ενημερωτικό μας δελτίο μόνο εάν μας έχετε επιβεβαιώσει ρητά εκ των προτέρων ότι πρέπει να ενεργοποιήσουμε την υπηρεσία ενημερωτικού δελτίου. Στη συνέχεια, θα σας στείλουμε ένα ενημερωτικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και θα σας ζητήσουμε να επιβεβαιώσετε εκ νέου ότι θέλετε να λαμβάνετε το ενημερωτικό μας δελτίο κάνοντας κλικ σε έναν σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό. 
Εάν δεν επιθυμείτε πλέον να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα από εμάς, μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση της διεύθυνσής σας για τον σκοπό αυτό οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να επιβαρυνθείτε με οποιοδήποτε κόστος, εκτός από το κόστος μετάδοσης δεδομένων στην κανονική σας τιμή. Στην περίπτωση αυτή, αρκεί μια γραπτή ειδοποίηση προς το αρμόδιο άτομο που αναφέρεται στο σημείο υπ' αριθμ. 1. Φυσικά, κάθε ενημερωτικό δελτίο περιλαμβάνει πάντα έναν σύνδεσμο κατάργησης εγγραφής.

5. Επεξεργασία πληροφοριών πιστοληπτικής ικανότητας

Διαβίβαση δεδομένων στη SCHUFA
Στο πλαίσιο των συμβατικών σχέσεων που συνάπτονται μαζί σας, η BayWa r.e. διαβιβάζει στη SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται σχετικά με τις αιτήσεις, την υλοποίηση και τη λήξη αυτών των επιχειρηματικών σχέσεων, καθώς και δεδομένα σχετικά με μη συμβατική ή δόλια συμπεριφορά. Η νομική βάση για αυτές τις διαβιβάσεις καθορίζεται από το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) και στοιχείο στ) του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ). Διαβιβάσεις που βασίζονται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ μπορούν να υλοποιηθούν μόνο όταν απαιτούνται για τη διασφάλιση των έννομων συμφερόντων της BayWa r.e. ή τρίτων και όταν αυτό δεν υπερισχύει των συμφερόντων ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών του υποκειμένου των δεδομένων που απαιτούν την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η ανταλλαγή δεδομένων με τη SCHUFA πραγματοποιείται επίσης για λόγους εκπλήρωσης των νομικών υποχρεώσεων για τη διενέργεια ελέγχων πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών (άρθρα 505a και 506 του γερμανικού αστικού κώδικα). Η SCHUFA επεξεργάζεται τα δεδομένα που λαμβάνει, τα οποία χρησιμοποιούνται επίσης για τον σκοπό της δημιουργίας προφίλ (βαθμολόγηση), προκειμένου να παρέχει στους συμβατικούς της εταίρους στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, την Ελβετία και άλλες τρίτες χώρες, όπως απαιτείται (εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), πληροφορίες που χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για την αξιολόγηση της πιστοληπτικής ικανότητας των ατόμων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες της SCHUFA μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό δελτίο της SCHUFA σύμφωνα με το άρθρο 14 του ΓΚΠΔ ή να αναζητήσετε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση www.schufa.de/datenschutz 

Διαβίβαση δεδομένων σε άλλους οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης
Η BayWa r.e. χρησιμοποιεί επίσης τους ακόλουθους οργανισμούς πιστοληπτικής αξιολόγησης για να λάβει πιστωτικές πληροφορίες όταν υπάρχει έννομο συμφέρον: Bisnode Deutschland GmbH, Robert-Bosch-Straße 11, 64293 Darmstadt, Coface Central Europe Holding AG, Stubenring 24, A-1010 Vienna, CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 Munich, Creditreform, Machtlfinger Straße 13, 81302 München, EOS Deutschland GmbH, Gottlieb-Daimler-Ring 7-9, 74906 Bad Rappenau. 
 
Διατήρηση βάσης δεδομένων αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας σε επίπεδο ομίλου
Εάν έχουμε λάβει δεδομένα πιστοληπτικής ικανότητας για εσάς εντός του νομικά επιτρεπτού πλαισίου (π.χ. από οργανισμό πιστοληπτικής αξιολόγησης), τα αποθηκεύουμε σε ένα σύστημα στο οποίο έχουν πρόσβαση οι εταιρείες του ομίλου που συμμετέχουν στην BayWa Credit Management. Στόχος είναι η διευκόλυνση της διεκπεραίωσης συναλλαγών για κοινούς πελάτες και ο εντοπισμός κινδύνων οικονομικής αθέτησης. Η πρόσβαση στη βάση δεδομένων πιστοληπτικής ικανότητας γίνεται μόνο εάν υπάρχει έννομο συμφέρον της εκάστοτε εταιρείας του ομίλου.

6. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Ακόμη και αν χρησιμοποιούμε έναν πάροχο υπηρεσιών στο πλαίσιο της επεξεργασίας παραγγελιών, παραμένουμε εμείς οι υπεύθυνοι για την προστασία των δεδομένων σας. Όλοι οι ανάδοχοι υποχρεούνται βάσει σύμβασης να χειρίζονται τα δεδομένα σας με εμπιστευτικότητα και να τα επεξεργάζονται μόνο στο πλαίσιο που απαιτείται για την παροχή των υπηρεσιών. Οι ανάδοχοι στους οποίους αναθέτουμε την εκτέλεση των εργασιών μας θα λάβουν τα δεδομένα σας, εφόσον απαιτείται για την εκτέλεση των αντίστοιχων υπηρεσιών τους. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, για παράδειγμα, πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής που χρειαζόμαστε για τη λειτουργία και τη διασφάλιση του συστήματος πληροφορικής μας, καθώς και εκδότες διαφημίσεων και διευθύνσεων για τις δικές μας διαφημιστικές εκστρατείες.

Τα δεδομένα σας θα υποβληθούν σε επεξεργασία σε βάσεις δεδομένων πελατών της BayWa AG και των θυγατρικών της, συμπεριλαμβανομένης της BayWa r.e. Αυτές οι βάσεις δεδομένων πελατών υποστηρίζουν τις προσπάθειες βελτίωσης του επιπέδου των υφιστάμενων δεδομένων πελατών (εκκαθάριση διπλών στοιχείων, δείκτες μετακόμισης/νεκρών, διόρθωση διευθύνσεων) και επιτρέπουν τον εμπλουτισμό με δεδομένα από δημόσιες πηγές. Τα δεδομένα αυτά τίθενται στη διάθεση των εταιρειών του ομίλου BayWa που συμμετέχουν στη βάση δεδομένων πελατών του ομίλου BayWa (συμμετέχουσες εταιρείες) και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εξατομικευμένες εκστρατείες άμεσου μάρκετινγκ (π.χ. ενημερωτικά δελτία), στοχευμένο διαδικτυακό μάρκετινγκ και εξατομικευμένο σχεδιασμό ηλεκτρονικών καταστημάτων.

Μέσω της βάσης δεδομένων πελατών, οι συμμετέχουσες εταιρείες που εξυπηρετούν τους ίδιους πελάτες θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες αυτούς σε όλους τους οργανισμούς. Η προσέγγιση αυτή αποσκοπεί στο να παρέχει στους πελάτες τις πιο ενημερωμένες και σχετικές πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή. Αυτή η επεξεργασία δεδομένων για τα συμφέροντα των πελατών συνιστά κατάρτιση προφίλ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του ΓΚΠΔ – αλλά δεν λαμβάνει χώρα αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων. Τα δεδομένα πελατών αποθηκεύονται ξεχωριστά για κάθε εταιρεία, με την BayWa AG να ενεργεί ως πάροχος υπηρεσιών για τις επιμέρους συμμετέχουσες εταιρείες.

Μια επισκόπηση των εταιρειών του ομίλου BayWa AG μπορείτε να βρείτε στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.baywa.com/en/group/at_a_glance/group_companies/

Εάν μια προσφορά υποβάλλεται ή πωλείται μέσω πυλών κατασκευαστών, τα δεδομένα που έχετε παράσχει θα υποβάλλονται σε επεξεργασία απευθείας στην πύλη του κατασκευαστή. 

Εάν υπάρχει νομική υποχρέωση και στο πλαίσιο νομικών διαδικασιών, οι αρχές, τα δικαστήρια καθώς και οι εξωτερικοί ελεγκτές ενδέχεται επίσης να λάβουν τα δεδομένα σας.

Επιπλέον, οι ασφαλιστικές εταιρείες, οι τράπεζες, οι οργανισμοί πιστοληπτικής αξιολόγησης και οι πάροχοι υπηρεσιών ενδέχεται επίσης να λάβουν τα δεδομένα σας για τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων και, σε περίπτωση πώλησης έργων, επίσης οι επενδυτές.

7. Πόσο καιρό μένουν αποθηκευμένα τα δεδομένα μου;

Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας έως ότου λήξει η επιχειρηματική σχέση ή λήξουν οι ισχύουσες προθεσμίες εγγύησης, παραγραφής και νόμιμης διατήρησης (για παράδειγμα από τον γερμανικό εμπορικό κώδικα ή τον φορολογικό κώδικα) ή έως ότου λήξουν τυχόν νομικές διαφορές στις οποίες τα δεδομένα απαιτούνται ως αποδεικτικά στοιχεία.

Για τη βιντεοπαρακολούθηση, τα δεδομένα εικόνας διαγράφονται συνήθως μετά από επτά ημέρες.

8. Επεξεργασία δεδομένων υποψηφίων εργαζομένων

Όταν στέλνουμε την αίτησή σας στην πύλη εύρεσης εργασίας, αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε ασφαλές περιβάλλον λειτουργίας για να τα προστατεύσουμε από απώλεια ή κακή χρήση. Υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας είναι η αντίστοιχη εταιρεία του ομίλου BayWa r.e. στην οποία υποβάλλετε την αίτησή σας στο σύστημα διαχείρισης υποψηφίων εργαζομένων.

Τα στοιχεία επικοινωνίας αυτής της εταιρείας προκύπτουν από την αγγελία εργασίας στην BayWa r.e. Πύλη εύρεσης εργασίας.

8.1. Ποια δεδομένα υποβάλλονται σε επεξεργασία και από ποιες πηγές προέρχονται;

Ως μέρος της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων, επεξεργαζόμαστε κυρίως τις ακόλουθες κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Βασικά δεδομένα (π.χ. ονοματεπώνυμο, ημερομηνία γέννησης, εθνικότητα, τόπος κατοικίας)
 • Έγγραφα (π.χ. πιστοποιητικά, βιογραφικό σημείωμα)
 • Ιστορικό εκπαίδευσης (π.χ. δεδομένα σχετικά με την (ανώτερη) σχολική εκπαίδευση, επαγγελματικά προσόντα)
 • Λογιστικά δεδομένα (π.χ. στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού για επιστροφή εξόδων υποβολής αίτησης)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλέφωνο)
 • Δεδομένα καταγραφής που προκύπτουν κατά τη χρήση συστημάτων πληροφορικής

Σε μεμονωμένες περιπτώσεις, τα δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία μπορεί επίσης να περιλαμβάνουν ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 9 παρ. 1 του Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ), όπως δεδομένα σχετικά με την υγεία, τις θρησκευτικές πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, εφόσον μας τα παρέχετε στο πλαίσιο της αίτησής σας.

8.2. Για ποιους σκοπούς και με ποια νομική βάση υποβάλλονται τα δεδομένα μου σε επεξεργασία;

Επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, τους εθνικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων και άλλους σχετικούς εθνικούς νόμους.

Η επεξεργασία των δεδομένων πραγματοποιείται για την εκτέλεση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, την έναρξη και τη δημιουργία σχέσης εργασίας με την εταιρεία του ομίλου BayWa r.e. στην οποία υποβάλατε την αίτησή σας.

Η νομική βάση για την εφαρμογή της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων είναι το άρθρο 6, παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τον σχετικό εθνικό κανονισμό για την εφαρμογή προσυμβατικών μέτρων για τη δημιουργία σχέσης εργασίας. Στη Γερμανία, εκτός από το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, ο νομοθέτης έχει εκδώσει τη διάταξη του § 26 του BDSG – επεξεργασία δεδομένων για σκοπούς απασχόλησης.

Εφόσον γίνεται επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικού δεδομένων, αυτή πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ. Εάν η θέση εργασίας για την οποία υποβάλατε αίτηση απαιτεί την επεξεργασία δεδομένων σχετικά με την υγεία σας για την αξιολόγηση της ικανότητάς σας να εργαστείτε, αυτή πραγματοποιείται βάσει του άρθρου 9 παρ. 2 στοιχείο η) του ΓΚΠΔ σε συνδυασμό με τους σχετικούς εθνικούς κανονισμούς.

8.3. Πώς λειτουργεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων;

Μπορείτε να μεταβείτε κατευθείαν σε μία από τις εταιρείες του ομίλου BayWa r.e. Υποβάλετε αίτηση για μια δημοσιευμένη αγγελία εργασίας συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα αίτησης της προκηρυχθείσας θέσης. Εκτός από τη χειροκίνητη συμπλήρωση, έχετε επίσης τη δυνατότητα να μεταφέρετε ορισμένα βασικά δεδομένα από το προφίλ σας στο XING ή στο LinkedIn, καθώς και με τη χρήση της λειτουργίας «CV Parsing» στη φόρμα αίτησης.

Θα σας ενημερώνουμε για την κατάσταση επεξεργασίας της αίτησής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αίτησης, ενδέχεται να σας ρωτήσουμε αν μπορούμε να στείλουμε τα έγγραφα της αίτησής σας για άλλες θέσεις εργασίας που ταιριάζουν με το προφίλ σας – ενδεχομένως και σε άλλες εταιρείες του ομίλου BayWa r.e. – ή να τα συμπεριλάβουμε στη λίστα υποψηφίων εργαζομένων μας.

Εάν έχετε εκδηλώσει ενδιαφέρον για εργασία σε εμάς στην πύλη εργασίας του ομίλου BayWa r.e., ενδέχεται να σας ρωτήσουμε εάν μπορούμε να διαβιβάσουμε τα έγγραφα της αίτησής σας για κενές θέσεις εργασίας εντός του ομίλου BayWa r.e. Εάν δεν υπάρχει θέση που να ανταποκρίνεται στα προσόντα σας ή στις επιθυμίες σας κατά τη στιγμή της αίτησης, ενδέχεται να σας συμπεριλάβουμε στη λίστα υποψηφίων εργαζομένων μας μετά από προηγούμενη συνεννόηση μαζί σας.

Δεν γίνονται δεκτές αιτήσεις σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αποστέλλονται στην BayWa r.e. στο πλαίσιο της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων. Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται στο σύστημα διαχείρισης υποψηφίων εργαζομένων. Ως εκ τούτου, οι αιτήσεις σε έντυπη μορφή απορρίπτονται αμέσως σύμφωνα με την προστασία δεδομένων, ενώ οι αιτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου διαγράφονται αμέσως. Εξαίρεση αποτελεί η αποδοχή μιας αίτησης σε έντυπη μορφή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω ειδικής περίστασης (π.χ. γνωριμία σε μια εμπορική έκθεση). Σε αυτή την περίπτωση, τα δεδομένα σας εισάγονται στο σύστημα διαχείρισης υποψηφίων εργαζομένων. Η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω ισχύει και για τις αιτήσεις αυτού του τύπου.

8.4. Ποιος λαμβάνει τα δεδομένα μου;

Εντός των εταιρειών του ομίλου BayWa r.e. στις οποίες υποβάλλεται η αίτηση, στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν πρόσβαση μόνο τα προαναφερθέντα πρόσωπα και οι φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων (π.χ. προϊστάμενοι, τμήμα ανθρώπινου δυναμικού, συγκεκριμένο τμήμα, εκπρόσωποι εργαζομένων). Εάν τα πρόσωπα που συμμετέχουν στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ανήκουν σε άλλη εταιρεία του ομίλου BayWa r.e., τα δεδομένα σας ενδέχεται να διαβιβαστούν στο αντίστοιχο πρόσωπο σε μεμονωμένες περιπτώσεις.

Χρησιμοποιούμε παρόχους υπηρεσιών για την εκπλήρωση των συμβατικών και νομικών υποχρεώσεών μας. Έχουμε συνάψει τις συμβάσεις που απαιτούνται από τη νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων με αυτούς τους παρόχους υπηρεσιών, εφόσον επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για λογαριασμό μας. Για τη διαχείριση των υποψηφίων εργαζομένων, χρησιμοποιούμε μια λύση λογισμικού της rexx systems GmbH, Süderstraße 75-79, 20097 Hamburg, η οποία λειτουργεί για εμάς ως εκτελούσα την επεξεργασία.

8.5. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε άλλες χώρες;

Κατά την υποβολή αίτησης για μια εταιρεία του ομίλου BayWa r.e. εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα δεδομένα διαβιβάζονται βάσει του άρθρου 49 παρ. 1 στοιχείο β) του ΓΚΠΔ, εφόσον δεν υπάρχουν άλλες κατάλληλες εγγυήσεις για την προστασία των δεδομένων.

Το κέντρο δεδομένων για την πλατφόρμα αιτούντων της rexx systems GmbH που χρησιμοποιούμε βρίσκεται στη Γερμανία.

8.6. Πόσο καιρό μένουν αποθηκευμένα τα δεδομένα μου;

Πρέπει να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας για μια περίοδο 6 μηνών, προκειμένου να ανταποκριθούμε στις νομικές απαιτήσεις για την ορθή επεξεργασία μιας αίτησης και να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε σε ερωτήσεις σχετικά με την αίτησή σας ή/και την απόρριψή της.
6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αίτησης, δηλαδή αφού λάβετε από εμάς αποδοχή ή απόρριψη της αίτησής σας, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν. Δημιουργούνται ανώνυμα δεδομένα που αφορούν το κύριο μέρος της αίτησης για στατιστικούς σκοπούς.

Μόλις συμφωνήσετε να συμπεριληφθείτε στη λίστα υποψηφίων εργαζομένων μας, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν και θα υποβληθούν σε επεξεργασία για περίοδο 12 μηνών. Μετά το πέρας αυτής της περιόδου, τα προσωπικά σας δεδομένα θα διαγραφούν.

Μόλις σας προταθεί μια θέση εργασίας από μια εταιρεία του ομίλου της BayWa r.e. και συμφωνήσετε να συμπεριληφθείτε στη σχετική διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα σας θα διαβιβαστούν στην αντίστοιχη εταιρεία. Για τα προσωπικά σας δεδομένα ισχύει η αρχικά αναφερόμενη περίοδος διατήρησης των 6 μηνών μετά το πέρας της διαδικασίας υποβολής αίτησης. Εάν δεν υπήρξε πρόσληψη στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ή εάν δεν έχετε συναινέσει να συμπεριληφθείτε στη διαδικασία υποβολής αιτήσεων, τα δεδομένα σας θα μεταφερθούν πίσω στη λίστα υποψηφίων εργαζομένων μας. Και στις δύο περιπτώσεις, τα προσωπικά σας δεδομένα θα αποθηκευτούν για μια περίοδο 12 μηνών, αρχής γενομένης από την ημερομηνία της αρχικής εισαγωγής στη λίστα, και έπειτα θα διαγραφούν.

9. Επικοινωνία μέσω email

Επισημαίνεται ότι η διαβίβαση μη κρυπτογραφημένων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα πρέπει να θεωρείται επισφαλής, καθώς μη εξουσιοδοτημένα άτομα ενδέχεται να λάβουν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος και να το παραποιήσουν υπό ορισμένες συνθήκες. Για τον λόγο αυτό, σας ζητάμε να αποφεύγετε να στέλνετε ευαίσθητα δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Για την υποβολή αίτησης για μια θέση εργασίας, παρακαλούμε να χρησιμοποιείτε την πύλη αιτούντων, καθώς τα έγγραφα της αίτησής σας διαβιβάζονται εκεί με ασφάλεια. Εάν ποτέ χρειαστεί να στείλετε ευαίσθητα δεδομένα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, παρακαλούμε να χρησιμοποιήσετε μια υπηρεσία κρυπτογράφησης περιεχομένου. 

10. Ποιες πληροφορίες συλλέγονται όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο;

10.1. Γενικές πληροφορίες σχετικά με τη χρήση των cookies

Η BayWa r.e. χρησιμοποιεί cookies και pixels στον ιστότοπό της (εφεξής «cookies»). Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου ή εικόνας τα οποία το πρόγραμμα περιήγησής σας τοποθετεί στην τερματική σας συσκευή (υπολογιστή, tablet, smartphone ή παρόμοια συσκευή) για την αποθήκευση ορισμένων πληροφοριών εάν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας με αυτή τη συσκευή. Τα cookies γίνονται αποδεκτά από το πρόγραμμα περιήγησής σας και χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση της συσκευής σας.

Χρησιμοποιούμε cookies για να κάνουμε τον ιστότοπό μας φιλικό προς τον χρήστη. Για τον σκοπό αυτό, το cookie αναγνωρίζεται μόνο στην τερματική σας συσκευή. Τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται μόνο μετά από ρητή συγκατάθεση ή εάν είναι απολύτως απαραίτητα για τη χρήση των υπηρεσιών που ζητάτε. 

Ορισμένα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στην τερματική σας συσκευή μέχρι να τα διαγράψετε. Μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε ξανά το πρόγραμμα περιήγησής σας την επόμενη φορά που θα μας επισκεφθείτε. Εάν αυτό είναι αντίθετο με την επιθυμία σας, μπορείτε να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε κάθε φορά που εγκαθίστανται cookies και να επιτρέπει την εγκατάσταση μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Ωστόσο, η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του ιστότοπού μας.
Παρακάτω ακολουθεί επεξήγηση του πεδίου εφαρμογής και της λειτουργίας των cookies που χρησιμοποιεί η BayWa r.e. στον ιστότοπό της:

α. Λειτουργικά cookies
Τα λειτουργικά cookies χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση των πληροφοριών που έχουν ήδη παρασχεθεί (π.χ. όνομα χρήστη, γλώσσα ή τοποθεσία) και για την προσφορά βελτιωμένων και εξατομικευμένων λειτουργιών στους χρήστες. Αυτός ο τύπος cookie σάς επιτρέπει επίσης να χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες που έχετε ζητήσει, όπως την αναπαραγωγή βίντεο. Συλλέγονται ανωνυματοποιημένα δεδομένα και η δραστηριότητά σας σε άλλους ιστοτόπους δεν καταγράφεται.

β. Cookies προτίμησης 
Τα cookies προτίμησης επιτρέπουν σε έναν ιστότοπο να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τη λειτουργία ή την εμφάνιση του ιστότοπου, όπως τη γλώσσα που προτιμάτε ή την περιοχή στην οποία βρίσκεστε.

γ. Αναλυτικά cookies
Αυτά τα cookies μάς βοηθούν να συλλέγουμε πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του ιστότοπού μας. Καταγράφουν, για παράδειγμα, τον αριθμό των επισκεπτών και από πού προέρχεται η επισκεψιμότητα. Με αυτές τις πληροφορίες μπορούμε να αξιολογήσουμε την απόδοση του ιστότοπού μας και να κάνουμε βελτιώσεις. Τα αναλυτικά cookies μάς επιτρέπουν να προσδιορίσουμε ποιο περιεχόμενο προβάλλεται πιο συχνά και πιο λιγότερο συχνά, αν εμφανίζονται μηνύματα σφάλματος και πώς οι χρήστες πλοηγούνται στον ιστότοπό μας. Τα δεδομένα που συλλέγονται είναι συγκεντρωτικά και συνεπώς ανώνυμα. Έτσι, δεν είναι δυνατή η αναγνώριση της ταυτότητας του χρήστη. Στην BayWa r.e., χρησιμοποιούμε αυτά τα cookies αποκλειστικά και μόνο για να βελτιώνουμε συνεχώς την απόδοση του ιστότοπού μας και τη σχετική εμπειρία του χρήστη. Εάν δεν συμφωνείτε με την ανώνυμη συλλογή των δεδομένων που σχετίζονται με τη δραστηριότητά σας ως χρήστης του ιστοτόπου μας, μπορείτε να την αποτρέψετε απενεργοποιώντας τα cookies στο πρόγραμμα περιήγησής σας.

δ. Cookies μάρκετινγκ
Τα cookies μάρκετινγκ χρησιμοποιούνται για την προβολή στους χρήστες στοχευμένων, συναφών διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά τους. Χρησιμοποιούνται επίσης για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας ορισμένων εκστρατειών. Αυτού του είδους τα cookies ανιχνεύουν αν ένας ιστότοπος έχει δεχθεί επισκέψεις ή όχι. Οι πληροφορίες αυτές ενδέχεται να διαβιβαστούν σε τρίτους. Τα cookies που χρησιμοποιούνται για τη βελτίωση της διαφήμισης και της προσέγγισης των ομάδων-στόχων συνδέονται συχνά με τη λειτουργικότητα των ιστότοπων τρίτων.

10.2. Συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούνται

Τα συγκεκριμένα cookies που χρησιμοποιούνται σε κάθε ιστότοπο της BayWa r.e. περιγράφονται στον αντίστοιχο ιστότοπο. Στο υποσέλιδο κάθε ιστοτόπου υπάρχει σύνδεσμος με την περιγραφή «Παρακολούθηση δεδομένων στον ιστότοπο και δυνατότητα εξαίρεσης». Εκεί θα βρείτε επίσης τους συνδέσμους για να εξαιρεθείτε από τη χρήση των cookies.

11. Διάγνωση, διόρθωση και βελτιστοποίηση με το Sentry

11.1. Πεδίο εφαρμογής και σκοπός επεξεργασίας

Χρησιμοποιούμε την υπηρεσία Sentry (που παρέχεται από τη Functional Software, Inc., 1501 Mariposa St #408, San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ), για να βελτιώνουμε την τεχνική απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω του ιστότοπού μας, παρακολουθώντας τη σταθερότητα του συστήματος και εντοπίζοντας σφάλματα κώδικα. Τα δεδομένα χρήστη, όπως οι πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή και την ώρα του σφάλματος, συλλέγονται ανώνυμα και δεν συσχετίζονται με άλλα δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγονται διαγράφονται μετά την επίτευξη του σκοπού.

11.2. Τύπος δεδομένων

Σε περίπτωση αποστολής σφαλμάτων, μπορούν να διαβιβαστούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία τα εξής δεδομένα:

 • Διεύθυνση IP (μόνο για την τεχνική διαβίβαση του σφάλματος)  
 • Τύπος/Έκδοση του προγράμματος περιήγησης  
 • Λειτουργικό σύστημα / Έκδοση λειτουργικού συστήματος  
 • Ιχνηλάτηση στοίβας του σφάλματος (πού και πώς παρουσιάστηκε το σφάλμα)  
 • Ενδεχομένως κείμενο από τη φόρμα επικοινωνίας (αν υπάρχει σφάλμα στη φόρμα επικοινωνίας)

Το λογισμικό εκτελείται αποκλειστικά σε αυτοφιλοξενούμενους διακομιστές στη Γερμανία. Η αποθήκευση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών πραγματοποιείται μόνο εκεί. Τα δεδομένα δεν θα διαβιβαστούν σε τρίτους. Το BayWa r.e. δεν αξιολογεί δεδομένα για διαφημιστικούς σκοπούς.

11.3. Νομική βάση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων

Νομική βάση για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών είναι το άρθρο 6 παρ. 1 στοιχ. στ του ΓΚΠΔ (έννομο συμφέρον υπευθύνου επεξεργασίας). Έχουμε έννομο συμφέρον να βελτιώνουμε την τεχνική απόδοση των υπηρεσιών που παρέχουμε μέσω του ιστότοπού μας, παρακολουθώντας τη σταθερότητα του συστήματος και εντοπίζοντας σφάλματα κώδικα.

11.4. Διάρκεια αποθήκευσης

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα διαγραφούν αμέσως μετά την αποστολή του σφάλματος, καθώς χρησιμοποιούνται μόνο για την αποστολή μεταξύ του διακομιστή και του πελάτη:

 • Διεύθυνση IP

Τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα θα αποθηκευτούν επί 90 ημέρες για τον προαναφερθέντα σκοπό και στη συνέχεια θα διαγραφούν οριστικά:

 • Τύπος/Έκδοση του προγράμματος περιήγησης  
 • Λειτουργικό σύστημα / Έκδοση λειτουργικού συστήματος  
 • Ιχνηλάτηση στοίβας του σφάλματος  
 • Κείμενο από τη φόρμα επικοινωνίας

11.5. Επιλογή αντίταξης

Καθώς η διεύθυνση IP σας δεν καταγράφεται, δεν μπορούμε πλέον να σας εκχωρούμε τα αποθηκευμένα δεδομένα, οπότε γενικά αποθηκεύουμε ανώνυμα δεδομένα. Συνεπώς, το δικαίωμα ανάκλησης υφίσταται μόνο στις μεμονωμένες περιπτώσεις όπου έχουμε αποθηκεύσει προσωπικά δεδομένα σε σχέση με το περιεχόμενο μιας λανθασμένης φόρμας επικοινωνίας. Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, επικοινωνήστε με τη διεύθυνση data-protection-officer(at)baywa-re.com.

12. Διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα σε άλλες χώρες;

Η διαβίβαση δεδομένων σε χώρες του εξωτερικού πραγματοποιείται σε μεμονωμένες περιπτώσεις και μόνο βάσει απόφασης επάρκειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τυποποιημένων συμβατικών ρητρών, κατάλληλων εγγυήσεων ή της ρητής συγκατάθεσής σας.

13. Ποια δικαιώματα προστασίας δεδομένων έχω;

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, διόρθωσης, διαγραφής ή περιορισμού της επεξεργασίας των αποθηκευμένων δεδομένων σας, το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία, καθώς και το δικαίωμα φορητότητας των σχετικών δεδομένων και το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων. 

Δικαίωμα ενημέρωσης
Μπορείτε να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με το αν και σε ποιο βαθμό επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας.

Δικαίωμα διόρθωσης
Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα που αφορούν εσάς τα οποία είναι ελλιπή ή ανακριβή, μπορείτε να ζητήσετε να τα διορθώσουμε ή να τα συμπληρώσουμε οποιαδήποτε στιγμή.

Δικαίωμα διαγραφής
Μπορείτε να ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας, εάν τα επεξεργαζόμαστε παράνομα ή εάν η επεξεργασία παρεμποδίζει δυσανάλογα τα νόμιμα συμφέροντα προστασίας σας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να υπάρχουν λόγοι που εμποδίζουν την άμεση διαγραφή των δεδομένων σας, π.χ. σε περίπτωση νόμιμης υποχρέωσης διατήρησης των δεδομένων.
Ανεξάρτητα από το αν ασκείτε ή όχι το δικαίωμά σας για διαγραφή, θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας αμέσως και πλήρως, εφόσον αυτό δεν εμποδίζεται από οποιαδήποτε νομική ή συμβατική περίοδο διατήρησης.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας
Μπορείτε να ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εάν:

 • Αμφισβητείτε την ακρίβεια των δεδομένων, για χρονικό διάστημα που μας επιτρέπει να επαληθεύσουμε την ακρίβεια των δεδομένων.
 • Η επεξεργασία των δεδομένων είναι παράνομη, αλλά εσείς απορρίπτετε τη διαγραφή τους και αντ' αυτού ζητάτε τον περιορισμό της χρήσης τους.
 • Δεν χρειαζόμαστε πλέον τα δεδομένα για τον επιδιωκόμενο σκοπό, αλλά εξακολουθείτε να τα χρειάζεστε για τη διεκδίκηση ή την υπεράσπιση νομικών αξιώσεων.
 • Έχετε αντιταχθεί στην επεξεργασία των δεδομένων.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων
Μπορείτε να ζητήσετε να σας παρέχουμε τα δεδομένα που μας έχετε δώσει σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο και να σας επιτρέψουμε να διαβιβάσετε τα δεδομένα αυτά σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας χωρίς παρέμβασή μας, υπό την προϋπόθεση ότι:

 • Επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα αυτά βάσει της συγκατάθεσής σας, η οποία μπορεί να ανακληθεί, ή για την εκπλήρωση μιας σύμβασης μεταξύ μας και
 • Η επεξεργασία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένες μεθόδους.

Εάν είναι τεχνικά εφικτό, μπορείτε να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα εναντίωσης
Εάν επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για νόμιμους λόγους, μπορείτε να αντιταχθείτε στην εν λόγω επεξεργασία δεδομένων οποτεδήποτε για λόγους που απορρέουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας – αυτό ισχύει επίσης για την κατάρτιση προφίλ με βάση τις εν λόγω διατάξεις. Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε κάθε περαιτέρω επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορούμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, των δικαιωμάτων και των ελευθεριών σας ή εκτός εάν η επεξεργασία εξυπηρετεί τη διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων. Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας για σκοπούς άμεσης διαφήμισης οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς να εξηγήσετε τους λόγους.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας
Εάν κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, πιστεύετε ότι παραβιάζουμε τη γερμανική ή την ευρωπαϊκή νομοθεσία περί προστασίας δεδομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να διευκρινίσουμε τυχόν απορίες. Φυσικά, έχετε επίσης το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την BayWa r.e., την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Εποπτείας Προστασίας Δεδομένων της Βαυαρίας.

Εάν επιθυμείτε να διεκδικήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματα εναντίον μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο επικοινωνίας που αναφέρεται στο σημείο υπ' αριθμ. 1. Σε περίπτωση οποιασδήποτε αμφιβολίας, ενδέχεται να ζητήσουμε πρόσθετες πληροφορίες για να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας.

14. Έχω υποχρέωση να παρέχω δεδομένα;

Η επεξεργασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για τη σύναψη ή την εκπλήρωση της σύμβασης που έχετε συνάψει μαζί μας. Εάν δεν μας παράσχετε αυτές τις πληροφορίες, θα αναγκαστούμε να αρνηθούμε τη σύναψη της σύμβασης ή την εκτέλεση της παραγγελίας ή δεν θα είμαστε πλέον σε θέση να εκπληρώσουμε την υπάρχουσα σύμβαση, την οποία θα αναγκαστούμε να καταγγείλουμε. Ωστόσο, δεν είστε υποχρεωμένοι να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων που δεν είναι συναφή ή νομικά απαραίτητα για την εκπλήρωση της σύμβασης.

Επιστροφή στην αρχή